ACM Contest Logo ACM Contest Logo

2010 ACM South Central USA Regional Programming Contest

Scoreboard

Undergrad

Rank Overall Name Solved Time
1 1 ACU Clear (ACU) 0 0
1 1 ACU Purple (ACU) 0 0
1 1 ACU White (ACU) 0 0
1 1 Angelo State Blue (ASU) 0 0
1 1 Angelo State Gold (ASU) 0 0
1 1 Catahoula Coders (Centenary) 0 0
1 1 ECU - Team 1 (ECU) 0 0
1 1 ECU - Team 2 (ECU) 0 0
1 1 ECU - Team 3 (ECU) 0 0
1 1 ECU - Team 4 (ECU) 0 0
1 1 ECU - Team 5 (ECU) 0 0
1 1 Frontend Loaders (LeTourneau) 0 0
1 1 NSU GREEN (NSU) 0 0
1 1 NSU RED (NSU) 0 0
1 1 NSU WHITE (NSU) 0 0
1 1 Offshore Rigs (LeTourneau) 0 0
1 1 ORU Blue (ORU) 0 0
1 1 ORU White (ORU) 0 0
1 1 su root (Southwestern U) 0 0
1 1 Trinity.filter(_>u) (Trinity U.) 0 0
1 1 Trinity.map(_*2) (Trinity U.) 0 0
Updated Sat Oct 30 12:12:01 2010 Description of the "Undergrad" report: Ranking of schools without a graduate program